Udruge i društva

Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten” Lepoglava

Uređuju privatne šume, grade šumske ceste, sudjeluju u projektima, a kroz suradnju dolaze do novih spoznaja

Autor: Mr. sc. Miljenko Županić / Foto: Arhiva Udruge

LEPOGLAVA – Udruga privatnih šumovlasnika „Kesten“ Lepoglava utemeljena je 16. veljače 2005. godine na osnivačkoj skupštini, na kojoj su sudjelovala 43 privatna vlasnika šuma s područja grada Lepoglave. Udruga trenutno ima 146 članova, a članovi su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili su vlasnici šume na području grada Lepoglave. Kroz 15 godina rada od osnivanja kroz udrugu je prošlo preko 300 članova. Predsjednik Udruge je Tomo Rešetar, a tajnik mr. sc. Miljenko Županić.

Mr. sc. Miljenko Županić i Tomo Rešetar

Udruga je samostalna, nestranačka, interesna društvena organizacija dobrovoljno udruženih vlasnika šuma s područja grada Lepoglave čije su djelatnosti sukladno Statutu i Zakonu o udrugama vezane uz: promicanje i zaštitu interesa vlasnika privatnih šuma, te zaštitu i očuvanje ukupnog ruralnog prostora; primjenu najsuvremenijih metoda u gospodarenju šumama; brigu o organizaciji izobrazbe članova Udruge organiziranjem predavanja, demonstracijskih prikaza, te ekskurzija i studijskih posjeta; sudjelovanje u utvrđivanju uvjeta i opće informiranosti o stanju na tržištu drvnih sortimenata; razmatranje zakonskih prijedloga s ciljem unapređenje uvjeta poticanja gospodarenja šumama; sudjelovanje u organizaciji različitih manifestacija kojima se promovira održivo gospodarenje šumama; suradnja s udrugama, pravnim i fizičkim osobama koje se bave gospodarenjem šumama, a posebno sa stručnim organizacijama, državnim institucijama i ustanovama iz tog područja.

Otvorenje prve uređene šumske ceste u privatnim šumama

Područja djelovanja sukladno ciljevima su gospodarstvo, ruralni razvoj i zaštita okoliša i prirode, a Udruge djeluje na području grada Lepoglave. Velike napore Udruga je uložila u rješavanje problema sa šumskim prometnicama. S programom uređenja započelo se tijekom 2008. godine te je 20. svibnja otvorena prometnica Šantalabi – Osoje u dužini 1820 metara. To je prva prometnica u privatnim šumama RH koja je financirana sredstvima iz Naknade za općekorisne funkcije šuma. Nakon toga su kroz godine za financiranje odobrene i šumske prometnice: Blatišće – Osoje, Strupari – Črešnjevo, Podgora – Gradišće, Mahunovo, Plat – Vrtača -Ječmenišće, Pašnjak – Žljeb – Komesi, Kamenica – Ribnjak, Travnjak – Višnjeva, Vrhovski, Cerje – Kukelj, Galinci – Gradišće, Gečkovec – Vudelja, Gornja Višnjica -Galići, Graba – Mahunovo, Mala Sutinska, Očura – Močvarci i Petočec – Pušinski breg.

Sve šumske prometnice, osim što olakšavaju gospodarenje šumama, imaju značajnu ulogu u protupožarnoj zaštiti jer održavana šumska infrastruktura omogućuje lakše motrenje i dojavu, a i mogućnost gašenja eventualnih požara. Do 2022. godine ukupno je iz sredstava Naknade za općekorisne funkcije šuma rekonstruirano, uređeno i održavano više od 29 kilometara šumskih prometnica, a Udruga je ukupno privukla investicija u vrijednosti 6 milijuna kuna.

Redovan rad Udruge od osnivanja podržava i financijski potpomaže Grad Lepoglava te su u sklopu provedenih projekata nabavljeni specijalni šumarski priključci za traktore kojima se koriste članovi udruge. Tako Udruga u okviru svojevrsnog strojnog prstena posjeduje cjepače drva, vitla za izvlačenje trupaca, malčer za drvensti korov, kružnu pilu i traktorsku frezu. S ciljem pravilnog rukovanja tim priključcima, a samim time i sigurnim radom s ciljem smanjenja ozljeda Udruga kontinuirano provodi edukaciju članova i ostalih zainteresiranih građana i to sudjelovanjem na zajedničkim manifestacijama (prezentacija strojeva na Lepoglavskim danima) i ekološkim akcijama ‘Zelena čistka’.

Osim toga Udruga je sudjelovala u organizaciji edukacija na teme: Korištenje šumske biomase za proizvodnju toplinske energije; Mogućnosti korištenja sredstava iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u šumarstvu i drvnoj industriji; Siguran rad s motornom pilom i traktorom; Iskorištavanje nedrvnih šumskih proizvoda; Konverzije u privatnim šumama. Udruga je, također, sudjelovala u nekoliko međunarodnih projekata koji su financirani iz EU programa Interreg, Inteligentna Energija – Europa– Europski program konkurentnosti i inovacije 2007-2013, Okvirni program za istraživanja i inovacije – FP7, Obzor 2020.

Članovi “Kestena” Lepoglava

Projekt poučne staze ‘Šumska idila Ravne gore’ djelo je Udruge. Proveden je 2020. godine, a financira je iz Programa za ruralni razvoj RH. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 328 tisuća kuna.

Udruga je sudjelovala u osnivanju Saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije (SUPŠ-VŽ) i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika (HSUPŠ) te od osnivanja njezini članovi obnašaju funkcije u izvršnim tijelima.

Kroz SUPŠ-VŽ Udruga ostvaruje suradnju s drugim udrugama na području Varaždinske županije te provodi zajedničke projekte koje financira Varaždinska županija. Kroz te projekte se svake godine organiziraju stručne ekskurzije tako su članovi sudjelovali na desetak studijskih posjeta u Hrvatskoj i susjednim zemljama: Slovenija – tržište drva i dražba vrijednih drvnih sortimenata, proizvodnja drvenog ugljena, obnova šuma sredstvima iz EU fondova, tradicionalna izrada drvenih kuća, Pohorske šume, proizvodnja šumske mehanizacije, Vinkovci – Slavonske šume hrasta lužnjaka, Šumarski muzej, Lika – Velebit – preborne šume jele i bukve, Mađarska – osnivanje novih šuma, Gorski kotar – goranske šume, Istra – Motovunska šuma i tartufi, Našice – nizinske i brdske šume, Jastrebarsko – Hrvatski šumarski institut, proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala, Pregrada – prezentacija šumske mehanizacije, Austrija – specijalizirani sajam šumske mehanizacije, Ozalj – Bubnjarci – zaštita prirode i korištenje EU fondova.

Kroz HSUPŠ Udruga ostvaruje suradnju s ostalim udrugama u RH te udrugama iz susjednih zemalja (Slovenija, BIH, Makedonija, Albanija, Crna Gora, Kosovo) te članovi sudjeluju na međunarodnim skupovima, studijskim posjetima, radionicama i ostalim aktivnostima koje se provode u sklopu projekata međunarodne suradnje.

Od svog osnivanja Udruga je uspješno surađivala s državnim institucijama, agencijama i poduzećima s javnim ovlastima, koja su kroz proteklo vrijeme bila zadužena za evidencije i unapređenje stanja u privatnim šumama. Kroz tu suradnju ostvareni su projekti izgradnje šumskih prometnica, izrade Programa gospodarenja te  razni projekti na biološkoj obnovi šuma (priprema staništa za prirodnu naplodnju, besplatne sadnice, popunjavanje, njega, čišćenje sastojina, pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, njega novopodignutih sastojina i kultura), a sve s ciljem poboljšanja stanja kroz mogućnost dodjele bespovratnih novčanih sredstava za radove u privatnim šumama.

Oznake:, , , , ,