znanstveni skup

III. Znanstveni skup o Varaždinskom bučinom ulju

VARAŽDIN (13. 2. 2024.) – Varaždinska županija u suradnji s Udrugom Varaždinsko bučino ulje godinama intenzivno radi na istraživanju i promociji Varaždinskog bučinog ulja. Rezultat toga je više stručnih i znanstvenih radova, knjiga, brošura i promotivnih materijala u kojima se Varaždinsko bučino ulje sagledava u širokom spektru tema, od prehrambenih do onih koje govore o […]