rijeka Drava

Nova akcija sadnje kritično ugrožene biljke kebrač u Varaždinskoj županiji

Simbol dravskih sprudova opet ima budućnost Autor: vms / Foto: Varaždinska županija VARAŽDIN (30. 11. 2023.) – Nova akcija sadnje biljke kebrač, kritično ugrožene vrste u Hrvatskoj i Europi, održana je ovoga mjeseca na nekoliko lokacija uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji. Akciju pokušaja vraćanja gotovo izumrle vrste, koja je na području Europe rasla od […]

rijeka Drava

Invazivne vrste najveća su prijetnja okolišu

JU Priroda Varaždinske županije partner u novom EU projektu za obnovu „europske Amazone“ vrijednom 20 milijuna eura Autor: vms / Foto Varaždinska županija / Anđelko Stričak VARAŽDIN (20. 10. 2023.) – Javna ustanova Priroda Varaždinske županije jedan je od ukupno 17 partnera u novom međunarodnom EU projektu „Life Restore for MDD“, vrijednom čak 20 milijuna […]

rijeka Drava

U šumama uz rijeku Dravu živi oko sto vrsta kukaca

Istraživanja kukaca uz Dravu u Varaždinskoj županiji otkrila nove vrste vretenaca i kornjaša Autor: vms / Foto: Varaždinska županija VARAŽDIN (17. 10. 2023.) – U šumama uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji živi 100 vrsta kukaca iz skupine saproksilnih kornjaša, među kojima su najvažniji, a i najpoznatiji jelenak i hrastova strizibuba. No, pronađena je i dosad […]