Ravna gora

Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten” Lepoglava

Uređuju privatne šume, grade šumske ceste, sudjeluju u projektima, a kroz suradnju dolaze do novih spoznaja Autor: Mr. sc. Miljenko Županić / Foto: Arhiva Udruge LEPOGLAVA – Udruga privatnih šumovlasnika „Kesten“ Lepoglava utemeljena je 16. veljače 2005. godine na osnivačkoj skupštini, na kojoj su sudjelovala 43 privatna vlasnika šuma s područja grada Lepoglave. Udruga trenutno […]