kukci

U šumama uz rijeku Dravu živi oko sto vrsta kukaca

Istraživanja kukaca uz Dravu u Varaždinskoj županiji otkrila nove vrste vretenaca i kornjaša Autor: vms / Foto: Varaždinska županija VARAŽDIN (17. 10. 2023.) – U šumama uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji živi 100 vrsta kukaca iz skupine saproksilnih kornjaša, među kojima su najvažniji, a i najpoznatiji jelenak i hrastova strizibuba. No, pronađena je i dosad […]