Šumarstvo

Crtica o šumskom bogatstvu lepoglavskog kraja

Autor: Mr. sc. Miljenko Županić  / Foto: Miljenko Županić i Anđelko Stričak

LEPOGLAVA  – Grad Lepoglava ima površinu od 66 km četvornih, od čega šume zauzimaju 53 posto površine. Od ukupne površine šuma na privatno vlasništvo otpada 2.170 ha, a ostale šumske površine su u vlasništvu RH i njihova površina iznosi 1.350 ha. Dio površine privatnih šuma se u katastru vodi pod raznim kulturama poljoprivrednog zemljišta, no u stvarnosti je uslijed napuštanja poljoprivredne proizvodnje došlo do sukcesije šumskih zajednica.

Šume na području grada Lepoglave protežu se od nizina, brežuljaka pa sve do brdovitih predjela raznih ekspozicija od 200-727 metara nadmorske visine. Od šumskog drveća prevladavaju listopadne vrste bukva, hrast kitnjak, grab, pitomi kesten i bagrem, a od crnogoričnih vrsta smreka i jela u prirodnim sastojinama te ariš, crni bor i duglazija u kulturama. U privatnim šumama drvna zaliha iznosi 588.000 m³, a tečajni godišnji prirast 4,6 m³/ha. U državnim šumama drvna zaliha iznosi 328.550 m³, a tečajni godišnji prirast 7,8 m³/ha. Prosječna drvna zaliha iznosi 270 m³ u privatnim šumama te 243 m³ u državnim šumama.

Zdravstveno stanje šuma je zadovoljavajuće. Od glavnih vrsta drveća u posljednje vrijeme je primijećeno pojačano sušenje obične jele uzrokovano nepovoljnim klimatskim uvjetima i napadom potkornjaka. Od ostalih šumskih vrsta značajno je odumiranje pitomog kestena – vrste koja ima svoju vrijednost prvenstveno u sociološkom, a zatim i u ekonomskom pogledu. Područje šuma isprepleteno je mrežom prometnica i šumskih putova.

U šumama u državnom vlasništvu kojima gospodare šumarija Ivanec i Kaznionica u Lepoglavi otvorenost je s obzirom na konfiguraciju terena zadovoljavajuća, no u šumama u privatnom vlasništvu postojeći šumski putovi nisu adekvatno održavani tako da je u tim šumama za unapređenje gospodarenja potrebno kvalitetnije održavanje postojećih i gradnja novih šumskih prometnica.

Određene probleme u gospodarenju privatnim šumama predstavljalo je i nepostojanje Programa gospodarenja te je Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten” među prvima uspjela ishoditi financiranje izrade Programa za cijelo područje privatnih šuma grada Lepoglave. Tako su tijekom 2009. godine odobreni Programi gospodarenja za sve gospodarske jedinice privatnih šuma na području grada Lepoglave: Kamenica-Jerovec, Lepoglavska Ivančica, Očura-Rinkovec i Višnjica. S obzirom da je nakon proteka 10 godina od odobrenja propisana revizija, očekuje se odobrenje novih Programa. Prilikom izrade Programa gospodarenja šumama šumoposjednika Udruga “Kesten” aktivno se uključuje kroz javni uvid i raspravu, predlaganje opsega uzgojnih radova i šumskih prometnica te sudjeluje u radu povjerenstva prilikom odobrenja Programa.

Oznake:, ,