Zaštita okoliša

Što donosi misija Ekomuzeja Međimurje malo?

Matulov grunt tek je jedna od lokacija edukacijsko-istraživačkih centara

Autor: tv / Foto: Međimurska županija

FRKANOVEC (18.4.2024.) – Povodom Međimurskog dana rijeke Mure, odnosno godišnjice proglašenja zaštićenog krajobraza te rijeke, te Dana Međimurske županije, na Matulovu gruntu u Frkanovcu potvrđena je misija mreže interpretacijskih centara koji diljem našega kraja u okviru koncepta Ekomuzej Međimurje malo.

Povodom prve godišnjice djelovanja mreže Ekomuzeja Međimurje malo Turistička zajednica Međimurske županije i javna ustanova Međimurska priroda organizirale su simbolično potpisivanje izjave o poslanju Ekomuzeja, upravo na lokaciji jednog od edukacijsko-istraživačkih centara, Matulovu gruntu. Izjavu je potpisalo čak 17 dionika, potvrđujući svoj puni angažman u promociji našega kraja.

Dionici koji čine mrežu EMM-a potpisom potvrđuju da će kao sastavnica mreže Ekomuzeja Međimurje malo predano raditi na promociji tog koncepta kojim međimurska zajednica čuva, interpretira i upravlja svojom ukupnom baštinom. Raznolikim stručnim, interpretacijskim, izložbenim, edukacijskim i drugim programima, te angažiranom aktivnošću ukupne lokalne zajednice u njegovom radu, Ekomuzej Međimurje malo doprinosi očuvanju, valorizaciji, interpretaciji i održivom gospodarskom korištenju specifičnog identiteta međimurskog mikrokozmosa i njegove kolektivne memorije, potičući lokalno stanovništvo na aktivan angažman u konceptu te preuzimanje uloge pripovjedača i sukreatora neponovljivih.

Fotogalerija: _________________

Oznake:, ,